cel działania

Logo Małopolskiego Centrum Sztuki

Celem Fundacji Małopolskie Centrum Sztuki jest popieranie wszechstronnego rozwoju polskiego społeczeństwa poprzez prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz:

 • rozwoju i popularyzacji oświaty, kultury, działalności artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych a w szczególności osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, z rodzin ubogich, z domów dziecka, zwanych dalej podopiecznymi,
 • wspierania działalności na rzecz integracji społecznej ograniczającej wykluczenia społeczne i kulturowe podopiecznych Fundacji,
 • pomocy podopiecznym w rozwoju artystycznym, naukowym i opieki nad nimi,
 • pomocy i wsparcia w organizowaniu występów artystycznych podopiecznych Fundacji,
 • popularyzacji polskich twórców, artystów w tym podopiecznych Fundacji,
 • integracji dzieci i młodzieży z różnych grup i środowisk, np. niepełnosprawnych z pełnosprawnymi

Czym się zajmujemy:

 • szeroko pojętą edukacją muzyczną
 • tworzeniem edukacyjnych materiałów muzycznych, w tym dla osób niewidzących
 • popularyzacją polskiej sztuki z naciskiem na muzykę, teatr i sztuki audiowizualne
 • kompozycją, aranżacją, produkcją muzyczną
 • działaniami teatralnymi i filmowymi