movements in colours

Wystawa MOVEMENT IN COLOURS, prezentuje 20 obrazów olejnych dr hab. Marka Batorskiego na płótnie. Na wernisażu dopełnieniem wystawy był projekt audiowizualny wykonywany na instrumenty elektroniczne (Waldemar Gołębski) i saksofon (Marek Batorski). Projekt składa się z 4 części i zakłada strukturalne zintegrowanie obrazu i dźwięku przez stworzenie intermodalnego kontrapunktu poprzez proces współzależnego rozwoju i formowania wielopoziomowych połączeń. Bariera pomiędzy jednym a drugim medium będzie widoczna poprzez wprowadzenie dźwięku i obrazu w ruch: ekspresyjny, o jasnym określonym kierunku.Ruch, zmiana, faktura, rytm, barwa, interwał  określą wspólny mianownik dla tych dwóch elementów dziedzin sztuki, mówią o  silnym powiązaniu intermedialnym na pewnym poziomie formalnym.

Utwory muzyczne stanowią 4 odrębne, analizy strukturalne obrazów „Autumn Mood III”, „Blue in Green I”, „Blue in Green VIII” i „Crescendo in Blue”. Muzyka powstała w oparciu o rytm pociągnięć pędzla, kompozycję elementów geometrycznych obrazów i subiektywną synestezję kompozytora Waldemara Gołębskiego. Wizualizacje zsynchronizowane z muzyką są niejako inżynierią odwrotną czyli muzyką kodowaną powtórnie, na tym razem ruchomy obraz. Całość przekazu to synergia potrójnego przekazu tego samego artystycznego zamierzenia.

Produkcja muzyczna i wizualizacja: Małopolskie Centrum Sztuki

Wystawy:

11.04.2022 – 25.04.2022, Galeria Pryzmat, Kraków, ul. Łobzowska 3


11.06.22 – 30.07.22, 5 Press Gallery, New Orleans, LA (Artist Marcus Brown presents his augmented reality (AR) musical paintings with the jazz paintings of Polish artist dr. Marek Batorski and work by musician and composer Waldemar Gołębski.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.